Duyurular

Paylaş

Geç Kayıtlanma Hakkında Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemizin Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 12/4 maddesi uyarıcınca, öğrencilerimizin ders kaydını akademik takvimde belirlenen tarihler arasında (14-17 Şubat 2023) yaptırmaları rica olunur.

Söz konusu tarihler arasında kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerimiz, ekle-bırak döneminde ders kaydı yapmak istediği taktirde, Üniversite Yönetim Kurulunca ve Mütevelli Heyeti tarafından belirtilen geç kayıt ücretini yatırarak akademik takvimde belirtilen geç kayıtlanma ve ders ekleme-bırakma süresi içinde (27 Şubat - 3 Mart 2023) geç kayıt yaptırabilirler.

Zorunlu koşulları dışında, geç kayıtlanma ve ders ekleme-bırakma süresi içerisinde ders kaydı yaptıracak öğrencilerimizin, öğrenim ücretlerine ek olarak 3.000 TL geç kayıt ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Bahar yarıyılı ders kayıtlanma süreçlerini önemle hatırlatır, başarılı bir eğitim dönemi dileriz. Rektörlük

 

Ders kayıtları MADDE 12 

(1) Ders kayıtları, yarıyıl başlamadan ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Mali yükümlülüklerini tamamlamayan öğrenci ders kaydı yapamaz.

(3) Zorunlu nedenlerle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihinde yaptıramayan öğrenciler, mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmek kaydıyla, mali yükümlülüklerini ve ders kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen geç kayıt döneminde yaptırabilirler.

(4) Geç kayıt yaptıran öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücretine ek olarak geç kayıt ücreti öderler.

 

 

Not: Geç kayıtlanma ve ders ekleme/bırakma işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilerimize tanınmış bir haktır.

 

Önemli Tarihler:

2022-2023 Bahar Yarıyılı Derslere Kayıtlanma: 14-17 Şubat 2023

Eğitim Başlangıcı: 20 Şubat 2023

Geç Kayıtlanma / Ekle-Bırak Süreci: 27 Şubat - 3 Mart 2023


Dear Students,

In accordance with Article 12/4 of the Undergraduate and Associate Degree Education and Examination Regulations of the University, our students are kindly requested to register for their courses between the dates specified in the academic calendar (February 14-17, 2023). 

Students who cannot register within the given dates above, if they want to register for courses during the add-drop period, can register late within the late registration and add-drop period specified in the academic calendar (February 27 - March 3, 2023) by depositing the late registration fee specified by the University Board of Directors and the Board of Trustees. 

Except for compulsory conditions, students who will register for courses within the late registration and add-drop period are required to pay a late registration fee of 3,000 TL in addition to their tuition fees.

 

Rectorate

Course Registration, ARTICLE 12  

(1)  Course registration process is done before the semester starts and on the dates specified in the academic calendar. 

(2)  Students who do not fulfill their financial obligations cannot register for courses. 

(3)  Students who, due to compelling reasons, cannot register for courses on the course registration date specified in the academic calendar, may fulfill their financial obligations and course registration procedures during the late registration period specified in the academic calendar, provided that their excuses are accepted by the relevant board of directors. 

(4)  Students who register late pay a late registration fee in addition to the tuition fee they are obliged to pay. 

 

 

Note: Course change (Add/Drop) is a right granted only to students who have registered for the course.

 

Important Dates:

2022-2023 Spring Semester Registration: February 14-17, 2023 

Start of 2nd Semester Education: February 20, 2023

Late Registration / Add-Drop Period: February 27 - March 3, 2023

İlgili Dosyalar