Duyurular

Paylaş

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Üye Öğrenci Seçimi Hk.

Değerli Öğrencilerimiz;

YÖK Başkanlığının aşağıda yer alan ilgi duyuruları gereğince, Yükseköğretim Kalite Kuruluna Üye Öğrenci seçilecektir.

İlgilenen öğrencilerimizin "15 Mart 2019" tarihine kadar  Işık Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü'ne  şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.

·       E posta adresi: kalite.koordinatorlugu@isikun.edu.tr

·       Telefon: 444 07 99-7144

·       Ofis: AMF331  (Dr. Emine Ekin)

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

19.02.2019


Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; "Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar" hazırlanarak, 6 Şubat 2019 tarihli Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

Öğrenci Üye başvuru koşulları:

  • 3.sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görüyor olmak ve
  • Yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine sahip olmak.

Adayların başvuru dosyalarında; niyet mektubu ve kalite güvencesi alanındaki deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunmalıdır.

Söz konusu ilke, esas ve başvuru koşulları uyarınca öğrenci üye olmak isteyen adayların 15 Mart 2019 tarihine kadar üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular arasından, üniversite yönetim kurulu tarafından seçilecek bir öğrencinin iletişim bilgileri ve başvuru dosyasının 15 Nisan 2019 tarihine kadar yokak@yokak.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar için…

http://yokak.gov.tr/Common/Docs/2019-02-13/Yuksekogretim%20Kalite%20Kuruluna%20Ogrenci%20Temsilcisi%20Secimi.pdf

İlgili Dosyalar