Duyurular

Paylaş

DERSTEN ÇEKİLME (WITHDRAW) HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

DERSTEN ÇEKİLME (WITHDRAW)

HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Öğrencilerimiz; 

 

2020-2021 Akademik Yılı Bahar  Yarıyılı süreçleri Akademik Takvimimiz gereğince ;

https://www.isikun.edu.tr/akademik-takvim

 

26.03.2021 Cuma

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme dönemi (son gün)

 

e-campus sistemi 19.03.2021 tarihinde Dersten Çekilme işlemine açılacak olup Akademik Takvimde yer aldığı üzere 26.03.2021(Cuma) tarihinde kapanacaktır.

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT YÖNERGESİ

Madde 20: Dersten Çekilme

https://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R1.pdf  koşulları uygulanır.

 

Konuyu önemle hatırlatır, başarılar dileriz.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mart 2021

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

ON WITHDRAWAL

 

Dear Students; 

 

2020-2021 Academic Year Spring Semester procedures in accordance with our Academic Calendar;

https://www.isikun.edu.tr/akademik-takvim

 

26.03.2021 Friday

Withdrawal period for associate, undergraduate and graduate programs with 'W' on the transcript (last day)

 

The e-campus system will be opened for Course Withdrawal on 19.03.2021 and will be closed on 26.03.2021 (Friday) as indicated in the Academic Calendar.

 

IŞIK UNIVERSITY COURSE REGISTRATION DIRECTIVE

Article 20: Withdrawal

https://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R1.pdf  conditions apply.

 

Please be reminded of the subject and we wish you best of luck.

 

Student Affairs Department

March 2021

İlgili Dosyalar