Duyurular

Paylaş

Belge Talepleri Hk


Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 18  Mayıs 2020 tarihinden bu yana, aşağıda yer alan belgeleri  e-imzalı belge olarak vermektedir.

 ''e imzalı'' olarak aldığınız tüm belgeleri;  E devlet tarafında Üniversiteler altında Işık Üniversitesi kısmından doğrulama kodu ile sorgulama yapabilirsiniz. 

https://www.turkiye.gov.tr/isik-universitesi

•Transkript Belgesi

•Geçici Mezuniyet Belgesi

•Öğrenci Belgesi

•Disiplin Belgesi

 •Mezun İlişik Kesme Belgesi

Bu sayede, belgelerinize daha kısa sürede ulaşma imkanı doğmaktadır.

Belge talebi için; Document Request (Doküman Talebi) sayfasına giriş yapıp istediğiniz doküman için, tercih edeceğiniz dili seçerek Create Request  (Talep Oluştur) butonu ile talep oluşturabilirsiniz.   Talepte bulunduğunuz dokümanlarınızın durumunu görüntülemek için e-campus üzerinde  Document Request sayfasına girebilirsiniz.   İmzalanmış belgelerinizi ''Document Request'' sayfasından ''Download your document''. (Belgenizi indirin.) bağlantısı ile bilgisayarlarınıza  imzalı belgelerinizi  indirebilirsiniz.   İhtiyacınız halinde size gönderilen belgenizi basabilir veya isteyen kurumlara e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Öğrencilik statünüzde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, aktif statülü öğrencilerimiz e-imzalanmış olarak size gönderilen öğrenci belgenizin çıktısını istediğiniz sayıda alabilirsiniz.  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı    Document Request Menüsünden: (Öğrenci Belgesi (Türkçe/İngilizce),Transcript (Türkçe/İngilizce),Disiplin Belgesi (Türkçe/İngilizce) · Sıralama Belgesi (Türkçe/İngilizce)   Request Forms Menüsünden: Mezun Birim İlişik Kesme Formu ·  Birim İlişik Kesme Formu , İlişik Kesme Dilekçesi , Mazeret Sınavı Formu (Türkçe-İngilizce) , Boş Dilekçe Formu  )

E imzaların, ıslak imza ile aynı düzeyde olduğunu hatırlatır,

Bilgilerinize rica ederiz.


ABOUT DOCUMENT REQUESTS


Dear Students,

Our university has been providing the following documents as e-signed documents since May 18, 2020.

All documents that you receive as 'e signed"; You can make an inquiry with the verification code from the Işık University section under the Universities on the E state side. 

https://www.turkiye.gov.tr/isik-universitesi

*Transcript Document

*Provisional Graduation Certificate

*Student Certificate

*Disciplinary Certificate

*Graduate Dismissal Certificate

In this way, it is possible to access your documents in a shorter time.

For a document request, you can log in to the Document Request page and create a request using the Create Request button by selecting the language you prefer for the document you want. You can enter the Document Request page on e-campus to view the status of the documents you have requested. Download your signed documents from the "Document Request" page. (Download your document.) you can download your signed documents to your computers with the link. If you need, you can print the document sent to you or send it as an e-mail to the institutions that request it.

As long as there is no change in your student status, our active status students can print out your student document sent to you as e-signed as many times as you want. Student Affairs Office On The Menu Document Request: (Student Certificate (Turkish/English),Transcript (Turkish/English),The Disciplinary Document (Turkish/English) · Document Sorting (Turkish/English) Request Forms On The Menu: Graduate Form Separation Unit · Unit Separation Form , The Presentation Of The Petition For Dismissal , Examination Form (Turkish-English) , Blank Petition Form )

E reminds that signatures are on the same level as wet signatures,

We present for your information.

İlgili Dosyalar