Duyurular

Paylaş

2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Hakkında

2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
 
Derece Hesaplama Hakkında;

ÖNEMLİ DUYURU!

Üniversite senatomuzun 23 Haziran 2021 kararı ile,

17 Temmuz tarihinde çevrim içi gerçekleşecek törenimizde, derece hesaplamaları geçmiş yıllarda uygulandığı şekli ile belirlenecektir.

1- Lisans öğrenimlerini en çok dokuz yarıyılda tamamlayan, ön lisans öğrenimlerini en çok beş yarıyılda tamamlayan öğrenciler derece hesabına girer. 
2- Diploma almaya hak kazanan öğrencilerden, GNO'su 3.50 veya daha yüksek olanlar Yüksek Onur ve GNO'su 3.00-3.49 arasında olanlar Onur listesine alınırlar. Kendilerine diplomaları ile birlikte Yüksek Onur ya da Onur belgesi verilir. 
3- Disiplin cezası almış olan öğrenciler Yüksek Onur ya da Onur listelerine alınamazlar.

Bilgilerinizi önemle arz ederiz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
oidbofis@isikun.edu.tr 
09.07.2021 


2020-2021 Academic Year Graduation Ceremony
 
About Degree Calculation;

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

With the decision of our University Senate on June 23, 2021,

At our ceremony that will take place online on July 17, degree calculations will be determined as applied in previous years.

1- Students who have completed their undergraduate education in a maximum of nine semesters or completed their associate degree education in a maximum of five semesters are included in the degree calculation. 
2- Among the students who are entitled to receive a diploma, those with a GPA of 3.50 or higher are included in the High Honors, and those with a GPA of 3.00-3.49 are included in the Honor lists. They will be given a High Honor or Honor certificate along with their diplomas. 
3- Students who have received disciplinary punishment cannot be included in the High Honor or Honor lists.

Please be informed with utmost importance.

Student Affairs Department
oidbofis@isikun.edu.tr 
09.07.2021


2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Hakkında;

ÖNEMLİ DUYURU!

Üniversite senatomuzun 27 Mayıs 2021 tarih 14 Sayılı kararı ile,

17 Temmuz tarihinde çevrim içi gerçekleşecektir.

2020-2021  Akademik yılında Lisans ve Ön lisans Sınıflarında  en fazla 10 kredi ve stajları kalan öğrencilerin mezuniyet törenine  katılmasına karar verilmiştir.

Lisansüstü öğrencilerimizde ise, tüm dersleri alarak mezuniyete hak kazanmış öğrencilerimizin törene katılmasına karar verilmiştir.

Listeler geçen sene törene katılmış mezunlarımız/mezun adaylarımız dışında tutularak oluşturulmuştur.

Sorularınız ve talepleriniz olması halinde Başkanlığımız ile en geç 14.07.21 tarihine kadar irtibata geçmenizi rica ederiz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
oidbofis@isikun.edu.tr 
09.07.2021 About the 2020-2021 Academic Year Graduation Ceremony;

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

With the decision of our university senate dated May 27, 2021 and numbered 14,

Will take place online on July 17.

It has been decided that students with a maximum of 10 credits and internships left in the Undergraduate and Associate Degree Programs will attend the graduation ceremony in the 2020-2021 Academic Year.

It has been decided that for our Graduate students who have taken all the courses and entitled to graduation will attend the ceremony.

The lists were created by excluding our graduates/graduate candidates who attended the ceremony last year.

If you have any questions or requests, please contact our Department until 14.07.21 at the latest.

Student Affairs Department
oidbofis@isikun.edu.tr 
09.07.2021