Duyurular

Paylaş

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Azami Süresi Dolan Öğrencilerin Dikkatine

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı,  Yaz öğretimi sonunda azami süresini dolduran öğrencilerimizin  dikkatine,

2547 sayılı kanunun 44. Maddesi gereğince,

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı yaz öğretimi sonunda azami süresi dolan öğrencilerimizin ilişikleri 26 Eylül 2022 tarihinde kesilecektir.

·        http://ogrenci.isikun.edu.tr/i/content/18201_1_lisansustu_azami_sureler_ile_ilgili_usul_ve_esaslar.pdf

·   http://ogrenci.isikun.edu.tr/i/content/18201_1_44-c_Esaslar_senato_15.12.2021.pdf

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.); bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Buna göre;

  • Kayıt donduran öğrencilerin izinli oldukları süreler azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır,  
  • Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır,  
  • Önlisans Öğrencileri: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında birinci sınıf olan öğrenciler azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerdir,  
  • Lisans Öğrencileri (Program süresi 4 yıl olanlar): 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında birinci sınıf olan öğrenciler azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerdir,  
  • 667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Üniversitelerinden Özel Öğrenci olarak Üniversitemize yerleştirilen  öğrenciler de azami süre bakımından yukarıda belirtilen kurallara tabidirler,  
  • 667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Üniversitelerinden ÖSYM'ce Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler de azami süre bakımından yukarıda belirtilen kurallara tabidirler.  
  • Eğitim Dili %100 İngilizce olan programlardan, hazırlık sınıflarında iki yıl üst üste başarısız olanlar bu kurala tabiidir.  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eylül 2022


 

İlgili Dosyalar