Duyurular

Paylaş

PASİF ÖĞRENCİLİK HK. / ABOUT PASSIVE STUDENTSHIP


PASİF ÖĞRENCİLİK HAKKINDA DUYURU

2023-2024 DERS KAYITLARINI TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ'E

ÖNEMLİ DUYURU!

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;

Üniversitemizde 2023-2024 Güz yarıyılı kayıt işlemleri, Akademik takvimde ilan edildiği 26- 29 Eylül 2023 süreçlerde gerçekleşmektedir.

2023-2024 Akademik Yılı Güz yarıyılı ders ekleme-bırakma ve geç kayıt haftası 10-13 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek ve 14 Ekim 2023 tarihi itibari ile ders hareketi olmayan, süreci tamamlamayan öğrencilerin statüsü eğitim dönemlerine sayılarak ''Pasif Öğrenci'' statüsüne çekilecektir.

İlgili Mevzuatlar gereği pasif öğrenci statüsünde bulunan öğrencilerimiz;

E -Devletten ve Üniversitemizden Belge alamazlar.

Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Konuyu bir kez daha önemle hatırlatır, başarılı bir dönem geçirmenizi dileriz.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eylül 2023

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT 2023-2024 PASSIVE STATUS STUDENTSHIP!

DEAR STUDENT;

2023-2024 Fall Semester registrations are being held as stated at our Academic Calendar 26-29 September 2023 in our university.

2023-2024 Academic Year Fall Semester Add-Drop and late registration dates are between 10-13 October 2023. At 14 October 2023 students without any registration will be marked as "Passive Student" status and it will be counted on their education period.

Because of related regulations, passive students;

Cannot receive documents from E-Devlet or from our University

Cannot benefit from student rights.

Please be informed about this utmost important subject and we wish you best of luck on your new semester.

 

Students Affair Department

September, 2023

İlgili Dosyalar