İletişim 2016 Bahar Dönemi - Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
Kapat

2016 Bahar Dönemi - Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Geri


Başvuru ve değerlendirme takvimi 
Son Başvuru: 
 08 Ocak 2016
Sonuçların Açıklanması: 13 Ocak 2016

Başvuru İçin Gerekli Belgeler (Kurumlararası) :
 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. YGS/LYS Sonuç Belgesi,
 4. Ek Madde 1 den daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge (Aslı)
 5. Öğrenci Belgesi (Aslı),
 6. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı),
 7. Ders İçerikleri (onaylı örneği),
 8. Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge(Aslı),
 9. Onaylı Lise Diploma Fotokopisi,
 10. Bilgi doğruluğuna ait taahhütname (Kayıt esnasında doldurulacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler (Kurum içi):
 1. Başvuru dilekçesi,
 2. YGS/LYS Sonuç Belgesi,
 3. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) ve CCR (Resmi olma zorunluluğu yoktur, öğrenci kendi sisteminden çıktı alabilir)