Yatay Geçiş Başvuruları

Yatay Geçiş BaşvurularıFMV
Işık Üniversitesi
Lisans ve Ön Lisans 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Yatay Geçiş Başvuruları

Başvuru Tarihleri : 22-26 Ocak 2024 Pazartesi- Cuma

İlan Tarihi : 06 Şubat 2024 Salı

Kesin Kayıt Tarihleri : 12-13 Şubat 2024 Pazartesi‐Salı               Yüksek Öğretim Kurumlarında Lisans/Ön lisans  Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş ve Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.A-İngilizce Yeterlik Sınavı               Işık Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrencilerde  İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

           Işık Üniversitesi dışından gelecek öğrencilere uygulanan sınav bilgisine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:


https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar

2023‐2024 Eğitim ‐ Öğretim Yılı Güz  Yarıyılı Yatay Geçiş Kayıt İngilizce Sınav Takvimi;

İngilizce Sınav Tarihleri; 

14.02.2024 Çarşamba İngilizce seviye tespit sınavı
15.02.2024 Perşembe- 16.02.2024 Cuma İngilizce yeterlilik sınavı


 

B-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 

Kurumlararası Yatay Geçiş

 

BAŞVURU EVRAKLARI

·         Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)

·         Kimlik Fotokopisi

·         Lise Diploması Fotokopisi

·         Sonuç Belgesi

·         Yerleştirme Belgesi

·         Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi Belirtir) (Yeni Tarihli)

·         Disiplin Belgesi (Not Dökümü veya Öğrenci Belgesinde Yazabilir) (Yeni Tarihli)

·         Transkript (Yeni Tarihli)

·         Ders İçerikleri          

     Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS, KPDSS vs) Bu belgeler yok ise, Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans ya da Ön lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.

·         1 Adet Fotoğraf

·!!! Belgelerin online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır.


Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

Daha önce Merkezi Puan ile Başvuru yapmayan;

BAŞVURU EVRAKLARI

·         Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)

·         Kimlik Fotokopisi

·         Lise Diploması Fotokopisi

·         Sonuç Belgesi

·         Yerleştirme Belgesi

·         Girdiğin Yılın Tavan Taban Puanları

·         Daha önce Ek Madde-'e göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Yazı

·         Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli)

·         Disiplin Belgesi (Not Dökümü veya Öğrenci Belgesinde Yazabilir) (Yeni Tarihli)

·         Transkript (Hazırlık sınıfından gelenler hariç) (Yeni Tarihli)

·         Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)

     Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS, KPDSS vs.) Bu belgeler yok ise, Işık Üniversitesi İngilizce Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yâda Ön Lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.

·         DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Diploması Örneği

·         DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Transkripti

·         Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

·         Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)

·         1 adet fotoğraf

!!!Belgelerin Işık Üniversitesi öğrencileri için e campus alanına yüklenmesi ve ayrıca online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Kurumdışı ek madde-1 ile geçiş yapacak adayların online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

      Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır. 

 


Kurumiçi Yatay Geçiş başvurusu; (Sadece Önlisans öğrencileri başvuru yapabilir.)

 

    Öğrencilerimiz e-campuse giriş yaptıklarında ana sayfada karşılarına gelen "Kurum içi Yatay Geçiş Başvurusu" linkine tıklayarak başvuruyu gerçekleştirebilir.

Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.) (İmzalı)

·         Kimlik Fotokopisi

·         Lise Diploması Fotokopisi

·         Sonuç Belgesi

·         Yerleştirme Belgesi

·Transkript (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)         

     İngilizce Programlar için Hazırlık Sınav sonucu

·         1 Adet Fotoğraf


·!!! Belgelerin online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır.Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvurusu;


https://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/kurumlararasiyataygecis


MADDE 1- 3/3/2019 tarih ve 30703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Başvurular, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıtlı olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının %60'ı hesaplamaya dahil edilerek Senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan geçiş başvurularında, adaylar doğrudan ÖSYS/YKS puanlarına göre sıralanır. Not ortalaması ile yapılan geçiş başvurularında adayların sıralamasında kullanılacak değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır: Değerlendirme puanı = [(Adayın geçeceği programın puan türünde ÖSYS/YKS puanı / Geçiş yapılacak programın ilgili yıldaki ülke tavan puanı) * 60] + [Yüzlük sistemde genel not ortalaması * 0,40]."


 

Merkezi (Ek Madde-1) Yatay Geçiş başvurusu;

https://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/merkeziyataygecis

 

Kontenjanlar, Taban ve Taban Puanlara ait dokümanlara sayfanın en aşağısında yer alan bölümden ulaşabilirsiniz.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FMV

Işık University

Undergraduate and Associate Degree 2023-2024 Academic Year Spring Semester

Transfer Applications

 

Application Dates: 22-26.01.2024 Monday- Friday

Registration Dates: 12-13.02.2024 Monday- Tuesday

 

The qualifications, necessary documents, allocated quotas and other issues that will be sought for students who will be accepted through the Transition between Undergraduate / Associate Degree Programs in Higher Education Institutions and internal Decommissioning are listed below.

 

A-English Proficiency Exam

English Proficiency is not required for students who successfully pass the preparatory class Decisively in the transitions between the Faculties and Departments of Işık University.

The exam information applied to students from outside Işık University can be accessed from the link below:

https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar

 

2023-2024 Academic Year Spring Semester Transfer Registration English Exam Calendar;

English Exam Dates;
14.02.2024 Wednesday English placement test

15.02.2024 Thursday- 16.02.2024 Friday English Proficiency Exam 


 

B-DOCUMENTS REQUESTED DURING THE APPLICATION

 

Inter-Institutional Transition

Only Associate degree students can apply.

 

APPLICATION DOCUMENTS

·         Inter-Institutional Decadal Transfer Application Form (An example is in the forms section.)

·         Photocopy of ID

·         Photocopy of High School Diploma

·         Result Document

·         Placement Certificate

·         Student Certificate (Specifies the Date of Registration)

·         Disciplinary Document (Can be written in the Transcript or Student Document)

·         Transcript

·         Course Contents

·         International English proficiency certificate (TOEFL, YDS, KPDSS etc.) If these documents are not available, Işık University English Preparatory Exam will be taken. If the exam is successful, the License or Pre-license will be started. Otherwise, an English Preparatory class will be read for one year.

·         1 Photo

!!! By scanning the documents online oidbofis@isikun.edu.tr it must be sent to the address. No action will be taken with missing documents.

 

Transfer According to the Central Placement Score (Annex Item-1)

Who has not applied with the Central Score before;

 

APPLICATION DOCUMENTS

·         Transition Form with Central Placement (An example is located in the forms section.)

·         Photocopy of ID

·         Photocopy of High School Diploma

·         Result Document

·         Placement Certificate

·         Ceiling Base Points of the Year You Entered

·         A Letter Stating that He has not made a Transition according to the Annex Item-1 Before

·         Student Certificate (Newly Dated)

·         Disciplinary Document (Can be written in the Transcript or Student Document) (Newly Dated)

·         Transcripts (except those from the preparatory class) (Newly Dated)

·         Course Contents (except those from the preparatory class)

·         International English proficiency certificate (TOEFL, YDS, KPDSS, etc.) If these documents are not available, Işık University English Exam will be taken. If the exam is successful, Undergraduate or Associate Degree will be started. Otherwise, the English Preparatory class will be read.

·         Sample of Approved Associate Degree Diploma for students settled with DGS

·         Approved Associate Degree Transcript for students who have settled with DGS

·         A Document Stating that No Disciplinary Action has been Taken

·         Student Certificate (Specifies the Date of Registration)

·         1 photo

 

!!!Uploading the documents to the e campus area for Işık University students and also scanning them online oidbofis@isikun.edu.tr it must be sent to the address.

Candidates who will pass with the Annex Item-1 outside the institution are screened online by oidbofis@isikun.edu.tr it must be sent to the address.

 

      No action will be taken with missing documents.

 

 

 

 

Internal Transfer Application;

 (Only Associate degree students can apply.)

            When our students log in to the e-campus, they can apply by clicking on the "In-House Transfer Application" link that appears on the main page.

 

·         Application Form (Signed)

·         Photocopy of ID

·         Photocopy of High School Diploma

·         Result Document

·         Transcripts (except those from the preparatory class)

·         Preparation Exam result for English Programs

·         Photo

 

!!! By scanning the documents online oidbofis@isikun.edu.tr it must be sent to the address. No action will be taken with missing documents.

 

Application for Decommissioning between Institutions;

https://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/kurumlararasiyataygecis

 

Central (Annex Item-1) Transfer application;

https://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/merkeziyataygecis

 

You can access the documents related to Quotas, Base and Base Points from the section at the bottom of the page.  


e-Campus Yatay Geçiş Başvuru