Duyurular

Paylaş

Elektronik İmzalık Belgeler Hk.

ELEKTRONİK İMZALI BELGELER HAKKINDA 

18 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ''e imzalı'' olarak aldığınız tüm belgelerin;  E devlet tarafında Üniversiteler kısmında Işık Üniversitesi kısmından doğrulama kodu ile sorgulama yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/isik-universitesi

Transkript belgesi
Rank / Sıralama Belgesi
Geçici mezuniyet belgesi
Öğrenci Belgesi
Disiplin belgesi
Mezun ilişik kesme belgesi

Bilgi edinmenizi rica eder, başarılar dileriz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mayıs 2021 

ABOUT DIGITALLY SIGNED DOCUMENTS

All the documents you have received as "e-signed" since 18 May 2020; you can make inquiries with the verification code from the Işık University section of the e-state side.

https://www.turkiye.gov.tr/isik-universitesi

Transcript
Rank Document
Temporary graduation certificate
Student certificate
Disciplinary document
Graduate dismissal form

Please be informed and we wish you best of luck

Student Affairs Department

May 2021

İlgili Dosyalar