7417 AF KANUNU

7417 AF KANUNU

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

 

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) Mazereti olan adayların ise (5 Aralık 2022 mesai bitimine kadar) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  başvuru yapmaları gerekmektedir.

(Başvuru Mail Adresi: oidbofis@isikun.edu.tr)

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde geçici 83. madde kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

Kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacak olup, belgelerin aslı kesin kayıtta Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  teslim edilecektir.

Üniversitemiz Senato'sunun 09.08.2022 tarih ve 2022/ 21 sayılı aldığı karar doğrultusunda ;

7417 sayılı Af Kanunu Uygulama Esasları Madde 25 gereğince;  Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin öğrenim ücretlerinin  "Ücretli"  (Burssuz) olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Başvurusu Akademik Kurul Kararı ile kesinleşen öğrenciler,

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı ile öğretime başlayacaklardır.  


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Lise + Ön lisans diploması, Yüksek Lisans öğrencileri için Lisans diploması, Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans Diploması )

Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.

Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Önlisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (2002 ve daha büyük öğrenciler için)

Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi.

Başvuru Formu

İlgili dosyalar ve form sayfanın en altında yer almaktadır.

 

ANNOUNCEMENT ABOUT THE AMNESTY LAW NO. 7417

 

Candidates who want to benefit from the Law No. 7417which took effect on July 5th 2022, with provisional Article 83, which was added to the Higher Education Law No. 2547, within four months from taking effect of this article (until the end of work on November 7th 2022) for Candidates with an excuse ( until the end of work on December 5th 2022)  must submit an application to the Student Affairs Department.

(Application E-Mail Address: oidbofis@isikun.edu.tr)

Those who were serving their military service on the date of this article taking effect, can apply within 2 months after their demobilization for provisional Article 83 for their rights to be exercised.

The final registration procedures will be carried out in person at the Student Affairs Department and the original documents will be delivered to the Student Affairs Department at the final registration.

In line with the decision of our University Senate dated 09.08.2022 and numbered 2022/21;

Pursuant to Article 25 of Amnesty Law No. 7417; It has been decided to apply the tuition fees of associate, undergraduate and graduate students as "Paid" (No Scholarship).

Students whose application is finalized by the Decision of the Academic Board,

Will start their education in the Fall Semester of the 2022-2023 academic year.

REQUIRED DOCUMENTS FOR THE APPLICATION:

High School Diploma (High School + Associate degree diploma for DGS Students, Bachelor's degree for Master's Degree Students, Master's Degree for PhD Students)

1 Photo taken in the last six months.

Judicial Registration (available via e-government)

Photocopy of the Identity Card

ÖSYS Placement Certificate (For students who were eligible to enroll in Associate and Undergraduate programs but did not enroll)

Certificate of military service status for male students (for students from 2002 and older)

A certificate of military demobilization for those who are performing military service.

Application form

Please see the regarding documents and application form at the end of the page.