Kayıt Yenileme Hk. / About Re-registration

Kayıt Yenileme Hk. / About Re-registration 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI

             E-Broşür

Üniversitemiz Önlisans/ Lisans / Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri https://www.isikun.edu.tr/akademik-takvim yer alan ve aşağıda belirtilen tarihlere bağlı olarak E-Campus sistemi http://e-campus.isikun.edu.tr/   üzerinden yapılacaktır

Ders kayıt- Ders seçim işlemlerinize yardımcı olmak üzere hazırlanan e campus kullanım kılavuzu için tıklayınız. http://e-campus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf

Kayıt sistemimiz lisansüstü öğrencilerimiz için 6 Şubat 2024, ön lisans ve lisans  öğrencilerimiz için 13 Şubat 2024 saat 09:00'da açılacak ve 16 Şubat 2024 tarihinde saat 17.00  ders seçimine kapanacaktır.

Bahar yarıyılı Eğitim Başlangıcı; 19 Şubat 2024

Ders kayıt işlemleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında bahar yarıyılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimiz dâhil, öğrencilerimizin kendileri tarafından yapılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak ders kayıt işlemi yapılmayacaktır.

-          İstisnai uygulama, 2023-2024 akademik dönemi sonunda hazırlık programından programlarına geçmiş olan (mali engeli bulunmayan) öğrencilere sistem tarafından otomatik ders programı atanacak olup, e-campus sisteminden takip etmeleri gerekmektedir.

 

DERS KAYITLARINDA TAKİP EDİLECEK  İŞLEMLER

TARİHLER

13.02.2024 Salı, 4. sınıf lisans - 2. sınıf önlisans - lisansüstü öğrencilerinin bahar yy ders kayıtları

14.02.2024 Çarşamba, 3. sınıf lisans - 1. sınıf önlisans - lisansüstü öğrencilerinin bahar yy ders kayıtları

15.02.2024  Perşembe, 2. sınıf lisans - tüm önlisans - lisansüstü öğrencilerinin bahar yy ders kayıtları

16.02.2024 Cuma, 1. sınıf lisans - tüm önlisans - lisansüstü öğrecilerinin bahar yy ders kayıtları

26 Şubat - 01 Mart 2024 (Pazartesi-Cuma) Online ders ekleme- bırakma ve geç kayıt dönemi  tüm öğrenciler için.

Yönetmelik ve yönergelerimize ulaşabileceğiniz link; https://www.isikun.edu.tr/hakkinda/mevzuat/egitim

Alınabilecek En Fazla Kredi Miktarı (Önlisans/Lisans)

Normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Bitirmiş olduğu krediye göre birinci sınıf statüsündeki öğrenciler fazla ders yüküne kaydolamazlar. GNO'su 2.49 ve altında olan öğrenciler için bir yarıyılda en fazla ders yükü 31 AKTS kredisidir. GNO'su 2.50-3.49 aralığında olan öğrenciler için bir yarıyılda en fazla ders yükü 37 AKTS kredisidir.  GNO'su 3.50 ve üstü olan öğrenciler için bir yarıyılda en fazla ders yükü 43 AKTS kredisidir. ÇAP programındaki öğrenciler için bir yarıyıldaki en fazla ders yükü 45 AKTS kredisidir.

YAP programındaki öğrenciler için bir yarıyıldaki en fazla ders yükü 37 AKTS kredisidir; ancak GNO'su 3.50 veya üstü olan öğrenciler için Madde 14-(5) bendi uygulanabilir. ÇAP ve YAP programlarındaki öğrenciler fazla ders yüklerini ancak ÇAP ya da YAP programlarındaki derslerden alabilirler. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde 14)

 

Ders Alma Öncelikleri

Lisans ve Ön lisans Öğrencilerinde; F notlu dersine, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar kaydolmak zorundadır. Bu yönergedeki diğer kısıtlar nedeni ile öğrencinin tüm F derslerine tekrar kaydolamadığı durumlarda, öncelikle öğrencinin öğretim programında alt yarıyıllarda bulunan dersler tekrarlanır.   Öğrenci, DD ya da DC notlu derslerini, bu yönergedeki diğer kısıtları gözeterek istediği zaman tekrarlayabilir.  CC ve üstü notlu dersler tekrarlanamaz. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf Madde 12)

Lisansüstü öğrencilerde ;Yüksek lisans programlarında CB, Doktora programlarında BB ve üstü bir not ile başarılı olunan dersler tekrar edilemez.http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi_R1.pdf (Madde 28)

Enstitü öğrencilerimizin ders seçimleri Uzaktan Eğitim ve Örgün öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile Danışmanları ile iletişime geçerek ders alma süreçlerini tamamlamaları ve lee@isikun.edu.tr sekreterliklerinden bilgi almaları gerekmektedir.

Öğrencinin derslere, haftalık ders programında saat çakışması yaratmayacak şekilde kaydolması esastır. Zorunlu hallerde en fazla iki dersin birer saatlerinin çakışmasına izin verilebilir.  Çakışmalı ders programlarında, devam gereklerini yerine getirmek öğrencinin sorumluluğundadır. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf  (Madde 18)

Ders şubelerine kaydolabilecek en fazla öğrenci sayısı ve dersi alabilecek öğrenci kümesi, dersi açan programlar tarafından belirlenir. Kotası uygun olmayan derslere zorunlu hallerde öğrenci kaydı için, öğrencinin danışmanının olumlu görüşü ve dersi veren programın onayı aranır. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde 13)

 

Üst  Yarıyıldan Ders Alma

Öğrenciler, öğretim programlarındaki derslere, yarıyıllara göre sıralandığı dizide, boşluk bırakmadan kaydolmak zorundadır. Mezuniyeti geciktirici zorunlu durumlarda ya da dizideki derslerin açılmadığı durumlarda, öğrenci öğretim programındaki üst yarıyıllardan dersleri danışman onayı ile alabilir.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde17)

 

 

 

 

Kredi ücretine göre kayıt

Programındaki tüm dersleri, 15 ya da daha az AKTS kredisi haricinde tamamlayan öğrenciler, yarıyıl ücreti yerine kredi başına ücret öderler.  Alabileceği derslerin açılmaması ya da önkoşulları sağlamaması nedeni ile bir yarıyılda 15 AKTS kredisinden fazla ders alamayan öğrenciler kredi başına ücret öderler.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde6)

 

ÖDEME

Mali İşler Daire Başkanlığı midb@isikun.edu.tr, finans@isikun.edu.tr ile iletişime geçilmelidir. https://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/genel-sekreterlik/mali-isler-daire-baskanligi/mali-isler-daire-baskanligi/ogrenci-islemleri

Kayıt esnasında mali engele takılan öğrencilerimizin ücret ve ödemeler için ilk etapta Mali İşler Daire Başkanlığı finans@isikun.edu.tr;, finance@isikun.edu.tr  ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bu konuda yetkisi yoktur.   

Ücret ödemelerinde, Mali İşler Daire Başkanlığı banka kontrolleri sonucunda öğrencinin sistemini açmaktadır. Ders seçimi bu süreç ertesi gerçekleşebilir.  

 

Ders Kayıtla İlgili Diğer Hususlar:

* Kota Yöneticisi, Akademik Birimler tarafından yetkilendirilen, dersin kotasını belirleyen akademisyendir, süreç  kotanın artırılması/eksiltilmesi e-campus üzerinden Kota Yöneticisi  tarafından yürütülmektedir. Kota artırma talebi, kota yöneticisne başvurarak yapılabilir.  https://www.isikun.edu.tr/web/132-2074-1-1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__idari_birimler__ogrenci_isleri_daire_baskanligi/danisman_ve_kota_yoneticileri

 

* Ders seçimleri sırasında, tarafınıza akademik biriminizce atanmış, danışmanınız ile iletişime geçmeniz gerekir. Akademik danışmanınız öğrenci bilgi sistemi üzerinde kişisel sayfanızda yer  almaktadır.

 

Pasif Öğrencilik

Ders seçimleri tamamlanması ertesi, ders seçimi yapmayan/mali yükümlülüğü olan, süreci tamamlamayan öğrencilerin statüsü YÖK mevzuatları gereği eğitim dönemlerine sayılarak ''Pasif Öğrenci'' statüsüne çekilecektir.

 

İlgili Mevzuatlar gereği pasif öğrenci statüsünde bulunan öğrencilerimiz; e-Devletten ve Üniversitemizden Belge alamazlar.  Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

 

2023-2024 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER COURSE REGISTRATIONS

E-Brochure

2023-2024 Academic Year Spring Semester Course Registration Procedures for students enrolled in Associate / Undergraduate / Graduate programs of our university  will be made through the  E-Campus system http://e-campus.isikun.edu.tr/ depending on the dates specified below in the academic calendar.

Course registration-  Click here for the e campus user guide prepared to help you with your course selection process.

http://e-campus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf

Our registration system will open on February 6, 2024 for graduate students and February 13, 2024 at 09:00 for associate and undergraduate students and will be closed for course selection on February 16, 2024 at 17:00.

Spring Semester Education Beginning; 19 February 2024

Course registration procedures   will be carried out by our students themselves, including our students who registered to our University for the first time in the spring semester of the 2023-2024 academic year. Course registration will not be done automatically by the system.

-          Exceptional application, at the end of the 2023-2024 academic semester, students who have passed from the preparatory program to the program (who do not have financial disabilities) will be assigned an automatic course schedule by the system and the e-campus system inneed to follow up.

 

PROCEDURES TO BE FOLLOWED  IN COURSE  REGISTRATIONS

DATES

Tuesday, 13.02.2024, Spring Semester Course Registrations of 4th Year Undergraduate - 2nd Year Associate Degree - Graduate Students

14.02.2024 Wednesday, 3rd year undergraduate - 1st year associate degree - spring semester course registrations of graduate students

15.02.2024 Thursday, 2nd year undergraduate - spring semester course registrations of all associate degree - graduate students

16.02.2024 Friday, 1st year undergraduate - all associate degree - spring semester course registrations of graduate students

26.02- 01.03.2024 Monday - Friday, Online course adding-dropping and late registration period for all students. 

Link  where you can reach our regulations and guidelines;  https://www.isikun.edu.tr/hakkinda/mevzuat/egitim

Maximum Amount of Credits That Can Be Obtained (Associate Degree/Undergraduate)

The normal course load is 30 ECTS credits. Students with first-year status according to the credits they have completed cannot enroll in excess course load. For students with a GPA of 2.49 and below, the maximum course load in a semester is 31 ECTS credits. For students with a GPA in the range of 2.50-3.49, the maximum course load in a semester is 37 ECTS credits.  For students with a GPA of 3.50 and above, the maximum course load in a semester is 43 ECTS credits. The maximum course load in a semester for students in the DMM program is 45 ECTS credits.

For students in the YAP program, the maximum course load in a semester is 37 ECTS credits; however, Article 14-(5) may apply to students with a GPA of 3.50 or above. Students in DMM and YAP programs can only take their excess course loads from the courses in DMM or YAP programs. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 14)

 

Taking Lessons Priorities

For undergraduate and associate degree students; Students must re-enroll in the F grade course in the first semester in which the course is offered.  In cases where the student cannot re-enroll in all F courses due to other restrictions in this directive, the courses in the lower semesters of the student's curriculum are repeated first.   The student may repeat the courses with DD or DC grades at any time, taking into account the other limitations in this directive.  Courses with grades CC and above cannot be repeated.  (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf Article 12)

In graduate students;  Courses that are successful with a  grade  of BB and above in  CB  and Doktora  programs  in master's programs  cannot be repeated.   http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi_R1.pdf (Article 28)

Due to the difference in the course selections of our graduate school students in Distance Education and Formal education programs, they should contact their advisors to complete the course taking process and get information from their secretariats.

It is essential thatthe student enrolls in the courses in a way that does not create an hour overlap in the weekly course schedule. In compulsory cases, a maximum of two courses may be allowed to overlap one hour each.  In overlapping course schedules, it is the student's responsibility to fulfill the attendance requirements. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 18)

The maximum number of students who can enroll in the course branches and the set of students who can take the course are determined by the programs that open the course. In case of compulsory registration for courses whose quota is not suitable, the positive opinion of the student's advisor and the approval of the program offering the course are sought. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 13)

 

 

 

Taking Courses from the Upper Semester

Students must register for the courses in the curriculum without leaving any gaps in the series sorted by semesters. In cases where graduation is delayed or in cases where the courses in the series are not opened, the student can take the courses from the upper semesters in the curriculum with the approval of the advisor.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 17)

Late Registration

 Students  who cannot register for courses on the  normal time specified in the  academic calendar can   register for courses during  the  course addition and drop-off period  by fulfilling their  financial obligations.   Additional financial obligations  related to late registration are  determined by the Board of Trustees.

(Announcement link extra charge) (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf ( Article 8)

Registration according to credit fee

Students who complete all courses in the program, except for 15 or fewer ECTS credits, pay a fee per credit instead of a semester fee.  Students who cannot take more than 15 ECTS credits in a semester due to the fact that the courses they can take are not opened or do not meet the prerequisites pay a fee per credit.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 6)

 

PAYMENT

 midb@isikun.edu.tr of the  Department of Financial Affairs  and finans@isikun.edu.tr  , finance@isikun.edu.tr should be contacted     https://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/genel-sekreterlik/mali-isler-daire-baskanligi/mali-isler-daire-baskanligi/ogrenci-islemleri

Students who have  financial obstacles during registration should  contact the  finans@isikun.edu.tr

of the  Financial Affairs Department and the finance@isikun.edu.tr for  fees and payments in the first place.

 The Registrar's Office does not have authority in this regard.   In the case of wage payments, the department of financial affairs opens the system of the teacher as a result of bank trolls.  Course selection can take place the next time this process.

 Other Issues Related to Course Registration:

* The Quota Administrator  is the  academician who  determines the quota of the  course authorized by the Academic Units,  and the process of increasing / decreasing the quota is  carried out by the Quota Manager via e-campus. A  request for a quota increase can be made by contacting the quota administrator.

https://www.isikun.edu.tr/web/132-2074-1-1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__idari_birimler__ogrenci_isleri_daire_baskanligi/danisman_ve_kota_yoneticileri

*  During course selections, you should contact your advisor, who is assigned to you by your academic unit. Your academic advisor should be placed on your personal page on the student information system.

 

Passive Student

After the completion of the course selections, the status of the students who do not make course selections/have financial obligations and do not complete the process will be counted to the education periods in accordance with the YÖK legislation and will be withdrawn to the status of "Passive Student". 

 

Students who are passive students in accordance with the relevant legislation; They cannot get documents from e-Government and our University.  They cannot benefit from their student rights.

 

Registrar's Office

 

İlgili Dosyalar