AKADEMİK VE PROFESYONEL KARİYER İÇİN

IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Akademik ve Profesyonel Kariyer İçin Işık Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim
Close
Close

Akademik ve Profesyonel Kariyer İçin Işık Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim

Back

Türkiye'nin geleceğine yön verecek bilimsel araştırmalara ağırlık veren Işık Üniversitesi, yüksek lisans programlarıyla alanlarında uzmanlaşmış, yaratıcı ve yenilikçi projeler üretecek öğrencileri yetiştiriyor.

"Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü" tarafından hayata geçirilen yüksek lisans programları öğrencilerine alanlarında uzmanlaşacakları eğitim ortamını sağlarken, öğrencilerin ortaya koyacakları projelerin geliştirilmesi ve araştırmaların desteklenmesi için gerekli akademik atmosferi de oluşturuyor.

Yaratıcı programlar, uluslararası bağlantılar ve Işık geleneğinden güç alan eğitim-öğretim kadrosuyla akademik ve profesyonel kariyerlerini geliştirmek isteyenlere kapılarını açıyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında yürütülen uluslararası nitelikteki akademik anlayış, disiplinlerarası eğitim ve öğretim bakışını içeren programlar, lisans eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde halen, Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA), İşletme Yönetimi (e-MBA), Yönetim Bilişim Sistemleri, Sanat Kuramı ve Eleştiri, Uygulamalı Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Resim Anasanat Dalı olmak üzere 7 adet yüksek lisans programı devam ediyor.

Devam eden yüksek lisans programlarından İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA) ve Sanat Kuramı ve Eleştiri programı Türkçe eğitim verirken, Enstitünün diğer bütün programlarında eğitim ve tez çalışmalarında tümüyle İngilizce veriliyor.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

İlk kez 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacak olan "Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon ile Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi" programlarıyla dikkat çeken Fen Bilimleri Enstitüsü'nde halen Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Matematik yüksek lisans programları devam ediyor.

Geleceğe yapılan yatırım; "Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon Yüksek Lisans ile Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans programları"

Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan bilgisayarlı grafik, animasyon ve oyun teknolojilerinde uzmanlaşmış, akademik ve profesyonel projeler geliştirecek insan gücüne yatırım yapıyor. Dünya genelinde yüz milyarlarca dolarlık hacme sahip olan animasyon ve oyun sektöründe Türkiye'nin de söz sahibi olabilmesi için gerekli yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı gören Işık Üniversitesi, "Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon Yüksek Lisans Programı"na bu yıl öğrenci kabul edecek.

Bu yıl öğrenci kabul edecek bir diğer program olan "Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi" ise gerek akademik gerekse profesyonel olarak, ilgili alanda yaşanan yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılayacak.

Işık Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan "İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" projesini tamamlayan bir atılım olan "Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi" programı "bilgi ekonomisinin" ve "küresel rekabetin" gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, "teknoloji yönetimi", "inovasyon yönetimi", "bilgi yönetimi", "yaratıcı düşünme" gibi alanlarda uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip, teknolojinin hem teknik hem de sosyal ve idari boyutlarını bilimsel, bütünsel ve sistematik bir bakış açısıyla yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Işık Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Eğitimi

Bünyesinde süren yüzlerce araştırma projesine destek veren Işık Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitim programları ve tez çalışmaları bütünüyle İngilizce yapılıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ışık tutacak araştırmaları desteklemeyi hedefleyen Işık Üniversitesi, öğrencilerine başarı durumlarına göre öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan burs olanakları sağlıyor.

Alanlarında uzman ve deneyimli akademisyenlerin gözetiminde süren programlar, zaman ve ulaşım sorunu nedeniyle yüksek lisans eğitimini erteleyen öğrencileri rahatlatacak imkânları da sunuyor. Hafta sonları ve akşam saatlerinde yapılan dersler, İstanbul'un ulaşım olanakları açısından en çok seçeneğe sahip Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Işık Üniversitesi güz dönemi yüksek lisans başvuruları 24 Eylül 2012 tarihine kadar, Işık Üniversitesi Maslak ve Şile Kampüslerinde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına yapılabilecek.

Yüksek lisans başvuru yapacak öğrenciler, yüksek lisans burslar ve daha ayrıntılı bilgiye Işık Üniversitesi sayfasından ulaşabilirler. Işık Üniversitesi Web Sitesi