YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği

YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. (24.04.2010 tarihli YÖK Yönetmeliği)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y

İlgili Dosyalar