Çap / Yap

Çap / Yap


Bahar ve Güz yarıyılı çift ana dal/yan dal kontenjanlarına aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transfer Yönetmeliği