Final Tarihleri

Final Tarihleri


Değerli Öğrencilerimiz;

2022-2023 Akademik yılı Bahar Yarıyılı final sınavları Üniversite senatosu kararı gereğince 12-25 Haziran 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Uygulamalı derslerin kararı, ilgili akademik birimlerce ilan edilecektir.

Başarılar Dileriz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mayıs 2023

 

Dear Students;

2022-2023 Academic Year Spring Semester final exams will be held online between 12-25 June 2023 in accordance with the decision of the University Senate.

The decision of applied courses will be announced by the relevant academic units.

We wish all our students a successful exam period.

Student Affairs Department

 

May 2023