Kayıt Yenileme Hk. / About Re-registration

Kayıt Yenileme Hk. / About Re-registration 

2023 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI

DUYURUSU

Üniversitemiz Önlisans/ Lisans / Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri akademik takvimde yer alan ve aşağıda belirtilen tarihlere bağlı olarak E-Campus sistemi http://e-campus.isikun.edu.tr/   üzerinden yapılacaktır.

Ders kayıt- Ders seçim işlemlerinize yardımcı olmak üzere hazırlanan e campus kullanım kılavuzu için tıklayınız.

 

http://e-campus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf

 

Kayıt sistemimiz Lisansüstü öğrencileri için 20.09.2023 saat 09:00'da, Önlisans ve Lisans öğrencilerimiz için 26.09.2023 saat 09:00'da açılacak ve tüm öğrencilere 29.09.2023 tarihinde saat 17.00 ders seçimine kapanacaktır.

 

Güz yarıyılı Eğitim Başlangıcı; 02 Ekim 2023

-        Ders kayıt işlemleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında güz yarıyılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimiz dâhil, öğrencilerimizin kendileri tarafından yapılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak ders kayıt işlemi yapılmayacaktır.

-        İstisnai uygulama, 2022-2023 akademik dönemi sonunda hazırlık programından programlarına geçmiş olan (mali engeli bulunmayan) öğrencilere sistem tarafından otomatik ders programı atanacak olup, e-campus sisteminden takip etmeleri gerekmektedir.

 

DERS KAYITLARINDA TAKİP EDİLECEK  İŞLEMLER

TARİHLER

 

26.09.2023 Salı

Online kayıt sisteminin saat 09.00'da açılması

 

26.09.2023 Salı

4. sınıf Lisans, 2.sınıf Önlisans ve Yükseklisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları

 

27.09.2023 Çarşamba

3. sınıf Lisans, 1.sınıf Önlisans ve Yükseklisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları

 

28.09.2023 Perşembe

2. sınıf Lisans, Önlisans ve Yükseklisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları

 

29.09.2023 Cuma

1. sınıf Lisans, Önlisans ve Yükseklisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları

 

29.09.2023 Cuma

Online kayıt sisteminin saat 17.00'da öğrencilere kapatılması

 

 

Yönetmelik ve yönergelerimize ulaşabileceğiniz link; https://www.isikun.edu.tr/hakkinda/mevzuat/egitim

 

Alınabilecek En Fazla Kredi Miktarı (Önlisans/Lisans)

Normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Bitirmiş olduğu krediye göre birinci sınıf statüsündeki öğrenciler fazla ders yüküne kaydolamazlar. GNO'su 2.49 ve altında olan öğrenciler için bir yarıyılda en fazla ders yükü 31 AKTS kredisidir. GNO'su 2.50-3.49 aralığında olan öğrenciler için bir yarıyılda en fazla ders yükü 37 AKTS kredisidir.  GNO'su 3.50 ve üstü olan öğrenciler için bir yarıyılda en fazla ders yükü 43 AKTS kredisidir. ÇAP programındaki öğrenciler için bir yarıyıldaki en fazla ders yükü 45 AKTS kredisidir.

YAP programındaki öğrenciler için bir yarıyıldaki en fazla ders yükü 37 AKTS kredisidir; ancak GNO'su 3.50 veya üstü olan öğrenciler için Madde 14-(5) bendi uygulanabilir. ÇAP ve YAP programlarındaki öğrenciler fazla ders yüklerini ancak ÇAP ya da YAP programlarındaki derslerden alabilirler. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde 14)

 

Ders Alma Öncelikleri

Lisans ve Ön lisans Öğrencilerinde; F notlu dersine, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar kaydolmak zorundadır. Bu yönergedeki diğer kısıtlar nedeni ile öğrencinin tüm F derslerine tekrar kaydolamadığı durumlarda, öncelikle öğrencinin öğretim programında alt yarıyıllarda bulunan dersler tekrarlanır.   Öğrenci, DD ya da DC notlu derslerini, bu yönergedeki diğer kısıtları gözeterek istediği zaman tekrarlayabilir.  CC ve üstü notlu dersler tekrarlanamaz. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf Madde 12)

Lisansüstü öğrencilerde ;Yüksek lisans programlarında CB, Doktora programlarında BB ve üstü bir not ile başarılı olunan dersler tekrar edilemez.

 http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi_R1.pdf (Madde 28)

Enstitü öğrencilerimizin ders seçimleri Uzaktan Eğitim ve Örgün öğretim programlarındaki farklılık nedeni ile Danışmanları ile iletişime geçerek ders alma süreçlerini tamamlamaları ve sekreterliklerinden bilgi almaları gerekmektedir.

Öğrencinin derslere, haftalık ders programında saat çakışması yaratmayacak şekilde kaydolması esastır. Zorunlu hallerde en fazla iki dersin birer saatlerinin çakışmasına izin verilebilir.  Çakışmalı ders programlarında, devam gereklerini yerine getirmek öğrencinin sorumluluğundadır. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf  (Madde 18)

Ders şubelerine kaydolabilecek en fazla öğrenci sayısı ve dersi alabilecek öğrenci kümesi, dersi açan programlar tarafından belirlenir. Kotası uygun olmayan derslere zorunlu hallerde öğrenci kaydı için, öğrencinin danışmanının olumlu görüşü ve dersi veren programın onayı aranır. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde 13)

 

Üst  Yarıyıldan Ders Alma

Öğrenciler, öğretim programlarındaki derslere, yarıyıllara göre sıralandığı dizide, boşluk bırakmadan kaydolmak zorundadır. Mezuniyeti geciktirici zorunlu durumlarda ya da dizideki derslerin açılmadığı durumlarda, öğrenci öğretim programındaki üst yarıyıllardan dersleri danışman onayı ile alabilir.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde17)

Kredi ücretine göre kayıt

Programındaki tüm dersleri, 15 ya da daha az AKTS kredisi haricinde tamamlayan öğrenciler, yarıyıl ücreti yerine kredi başına ücret öderler.  Alabileceği derslerin açılmaması ya da önkoşulları sağlamaması nedeni ile bir yarıyılda 15 AKTS kredisinden fazla ders alamayan öğrenciler kredi başına ücret öderler.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Madde6)

 

ÖDEME

Mali İşler Daire Başkanlığı midb@isikun.edu.trfinans@isikun.edu.tr ile iletişime geçilmelidir.

Kayıt esnasında mali engele takılan öğrencilerimizin ücret ve ödemeler için ilk etapta Mali İşler Daire Başkanlığı finans@isikun.edu.tr, finance@isikun.edu.tr ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bu konuda yetkisi yoktur.   Ücret ödemelerinde, Mali İşler Daire Başkanlığı banka kontrolleri sonucunda öğrencinin sistemini açmaktadır. Ders seçimi bu süreç ertesi gerçekleşebilir.  

 

Ders Kayıtla İlgili Diğer Hususlar:

* Kota Yöneticisi, Akademik Birimler tarafından yetkilendirilen, dersin kotasını belirleyen akademisyendir, süreç  kotanın artırılması/eksiltilmesi e-campus üzerinden Kota Yöneticisi  tarafından yürütülmektedir. Kota artırma talebi, kota yöneticisine başvurarak yapılabilir. https://ogrenci.isikun.edu.tr/duyurular-ve-bilgilendirme/danisman-ve-kota-yoneticileri

* Ders seçimleri sırasında, şahsınıza akademik biriminize atanmış, kapsamınız ile formu geçmeniz  gerekir. Akademik öğrenciniz öğrenci bilgi sistemi üzerinde kişisel sayfanızda yer almaktadır.

 

Pasif Öğrencilik

Ders seçimleri ertesi ay, ders seçimi yapma/mali ödemesi olan, sürecin tamamlanmasıyan uygulamaların YÖK mevzuatlarına uygunluğu  eğitim dönemlerine sayılarak ''Pasif Öğrenci'' uygulamalarına çekilecektir.

 

İlgili Mevzuatların geçerliliği pasif öğrenci açıklamalarında bulunan bölümlerde; e-Devletten ve Üniversitemizden Belge alamazlar. Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

 

2023 Fall Semester Registration Renewal

 

2023-2024 ACADEMIC YEAR

FALL SEMESTER COURSE REGISTRATIONS

ANNOUNCEMENT

2023-2024 Academic Year Fall Semester Course Registration Procedures for students enrolled in Associate / Undergraduate / Graduate programs  of our university will be made through  the E-Campus system http://e-campus.isikun.edu.tr/ depending on the dates specified below in the    academic calendar.

Course registration- For the e campus user guide prepared to help you with your course selection processClick.

 

http://e-campus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf

 

Our registration system will be opened on 20.09.2023 at 09:00 for graduate students, at 09:00 on 26.09.2023 for Associate and Undergraduate students and will be closed to all students on 29.09.2023 at 17.00.

 

 

Fall Semester Beginning of Education; 02 October 2023

- Course registration procedures will be carried out by our students themselves, including our students who registered to our University for the first time in the fall semester of the 2023-2024 academic year. Course registration will not be done automatically by the system.

- Exceptional application, at the end of the 2022-2023 academic year, students who have passed from the preparatory program to their program (without financial obstacles) will be assigned an automatic course schedule by the system and must follow it from the e-campus system.

 

PROCEDURES TO BE FOLLOWED IN COURSE REGISTRATIONS

DATES

 

26.09.2023 Tuesday

Opening of the online registration system at 09.00

 

26.09.2023 Tuesday

Fall semester course registrations for 4th year Undergraduate, 2nd year Associate and Graduate students

 

27.09.2023 Wednesday

Fall semester course registrations for 3rd year Undergraduate, 1st year Associate and Graduate students

 

28.09.2023 Thursday

Fall semester course registrations for 2nd year Undergraduate, Associate and Graduate students

 

29.09.2023 Friday

Fall semester course registrations for 1st year Undergraduate, Associate and Graduate students

 

29.09.2023 Friday

Closure of the online registration system to students at 17.00

 

 

The link where you can reach our regulations and guidelines; https://www.isikun.edu.tr/hakkinda/mevzuat/egitim

 

Maximum Amount of Credits That Can Be Taken (Associate/Undergraduate)

The normal course load is 30 ECTS credits. Students who have completed the first year status according to the credits they have completed cannot enroll in the excess course load. For students with a GPA of 2.49 and below, the maximum course load in a semester is 31 ECTS credits. For students with a GPA in the range of 2.50-3.49, the maximum course load in a semester is 37 ECTS credits.  For students with a GPA of 3.50 and above, the maximum course load in a semester is 43 ECTS credits. The maximum course load in a semester for students in the DMM program is 45 ECTS credits.

For students in the YAP program, the maximum course load in a semester is 37 ECTS credits; however, Article 14-(5) may be applied for students with a GPA of 3.50 or above. Students in the DMM and YAP programs can only take their excess course loads from the courses in the DMM or YAP programs. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 14)

 

Course Taking Priorities

In Undergraduate and Associate Degree Students; Students must re-enroll in the F-graded course in the first semester in which the course is offered. In cases where the student cannot re-enroll in all F courses due to other restrictions in this directive, the courses in the lower semesters of the student's curriculum are repeated first.   The student may repeat the courses with DD or DC grades at any time, taking into account the other restrictions in this directive.  Courses with grades of CC and above cannot be repeated. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf Article 12)

In graduate students; Courses that are successful with a grade of CB in master's programs and BB and above in doctoral programs cannot be repeated.

 http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi_R1.pdf (Article 28)

Due to the difference in course selections and formal education programs, our students of the Institute should contact their advisors to complete the course taking processes and get information from their secretariats.

It is essential that the student registers for the courses in such a way that there is no time conflict in the weekly course schedule. In compulsory cases,  it may be allowed to overlap one hour of maximum two courses.  In conflicting course schedules, it is the student's responsibility to fulfill the attendance requirements. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 18)

The maximum number of students who can enroll in the course branches and the set of students who can take the course are determined by the programs that open the course. In compulsory cases for courses whose quota is not suitable, the positive opinion of the student's advisor and the approval of the program offering the course are required for student registration. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf(Article 13)

 

Taking Courses from the Upper Semester

Students must register for the courses in their curriculum without leaving any gaps in the series in which they are sorted according to semesters. In cases that delay graduation or in cases where the courses in the series are not opened, the student can take the courses from the upper semesters in the curriculum with the approval of the advisor.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 17)

Registration by credit fee

Students who complete all the courses in their program, except for 15 or fewer ECTS credits, pay a fee per credit instead of a semester fee.  Students who cannot take more than 15 ECTS credits in a semester due to the fact that the courses they can take are not opened or do not meet the prerequisites pay a fee per credit.

(http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R2.pdf (Article 6)

 

PAYMENT

The midb@isikun.edu.tr of the Financial Affairs Department should be  contacted finans@isikun.edu.tr.

Students who are in financial obstacles during registration should contact the Financial Affairs Department finans@isikun.edu.tr, finance@isikun.edu.tr in the first place for fees and payments.

The Registrar's Office has no authority in this regard.   In fee payments,  the Financial Affairs Department opens the student's system as a result of bank checks. Course selection can take place after this process.  

 

Other Issues Regarding Course Registration:

* The Quota Manager is the academician who is authorized by the Academic Units and determines the quota of the course, the process of increasing / decreasing the quota is carried out by the Quota Manager via e-campus. A quota increase request can be made by contacting the quota manager. https://ogrenci.isikun.edu.tr/duyurular-ve-bilgilendirme/danisman-ve-kota-yoneticileri

* During course selections, you need to contact your advisor assigned to you by your academic unit. Your academic advisor is located on your personal page on the student information system.

 

Passive Discipleship

After the completion of the course selections, the status of the students who do not make course selections / have financial obligations and do not complete the process  will be counted towards the education periods in accordance with the YÖK regulations and will be withdrawn to the status of "Passive Student".

 

Our students who have the status of passive students in accordance with the relevant Legislation; They cannot get a Certificate from e-Government and our University.  They cannot benefit from student rights.

 

Registrar's Office

İlgili Dosyalar