Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Şile Telefonları:
Önlisans: 444 07 99 | 7033
Lisans: 444 07 99 | 7035
Burslar: 444 07 99 | 7036
Belge İşlemleri: 444 07 99 | 7032
Maslak Telefonları:
Önlisans: 444 07 99 | 6033
Lisans: 444 07 99 | 6031
Enstitüler: 444 07 99 | 6032
İletişim: oidb@isikun.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

Misyon

Hizmet ve süreçlerde etkinlik, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamak; öğrencilere, akademik ve idari birimler ile dış paydaşlara doğru, hızlı ve güncel bilgi sunmak; IŞIK Üniversitesi misyonunu destekleyen standartta hizmetlerimizle ulusal/uluslararası düzeyde öncü ve örnek "Öğrenci İşleri" statümüzü korumak misyonu ile ilerlemektedir.

Vizyon

Paydaşlarımıza ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet vermektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı misyonu ve vizyonu çerçevesinde; Şile ve Maslak Kampüslerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile ilgili her türlü akademik ve kişisel bilgilerin toplandığı birim olarak mesai günlerinde 08.30 – 17.00 saatleri arasında her iki kampüste hizmet vermektedir.

Birimlerimiz öğle saatlerinde açıktır. 

Ana Görevleri çerçevesinde, Yeni öğrencilerin kayıtlarının yapılması, ders ve sınav programlarının hazırlanması, duyurulması, Akademik Takvim 'de belirlenen tarihlerde derse yazılma ve dersten çekilme işlemlerinin takibi, final sınavlarının - dersliklerinin ve ara sınav dersliklerinin belirlenmesi ve ilan edilmesi, öğrenci kimliği düzenlenmesi, burs ile ilgili kararların takibi ve ilan edilmesi, günlük öğrenci işlemleri, öğrenci belgeleri (öğrenci belgesi, transkript vb.) hazırlanması ve teslimi, mezuniyet ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi vs. gibi öğrencilerimizin özlük hakları kapsamında öğrencilere ait tüm işlemleri mevzuatlar kapsamında gerçekleştirir.

Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkararak işlemleri sürece uygun şekilde yönetir.

Üniversitenin bütün Akademik Birimleri ile bölüm ve programlarında görevleri ile ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan destek, gerektiğinde yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verir.

Öğrencilerin kampüsler içerisinde ve kampüsler dışında huzurlu ve başarılı bir öğrencilik geçirmeleri için yardımcı olur, gerektiğinde ilgilileri ile birlikte rehberlik hizmeti almalarında öncülük eder.

Ailemize dâhil olan öğrencilerimize öğretim yaşamlarında yol göstericiliği ile fahri ebeveyni olur. Öğrenci, öğrenci aileleri ve üniversitenin diğer birimleri arasında kendi alanında köprü görevi görmeyi misyon edinir.

Başkanlığımız, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca ilgili tüm işlemlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

Uygulamalarımızda Öğrencilere yapılacak duyurular ve bilgi akışı için;

Öğrenci Bilgi Sistemi, üniversitemizin verdiği kurumsal ışık uzantılı e-posta adresleri, web sayfası ve Öğrenci İşleri Ofisi girişindeki panolar kullanılmakta olup, gönderiler gerektiğinde kayıtlı ev adreslerine postalanmakta ve acil durumlarda ilgililere KVKK Kapsamında telefonla ulaşılmaktadır.


Önemli Not; Öğrenci Bilgileri Gizliliği
Üniversitemiz ve yasal mevzuatlar politikaları  gereği, öğrencilerimize ait kişisel ve akademik bilgiler gizlidir. 
Bu bilgiler, ancak öğrencimizin izni olduğu takdirde üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılabilir. Uygulamaya öğrencinin ebeveynleri ve ilgili olmayan üniversite çalışanları da (Rektörlük Makam Onayı hariç) dahildir. 
Bu ilkeye, yalnızca yasanın gerektirdiği koşullarda ya da kaza, sağlık ve kişinin kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimalinin bulunduğu acil durumlarda uyulmaz.
Öğrenciler, bireysel şifreleri ile Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden akademik ve kişisel bilgilerine erişebilirler. Ebeveynler çocukları ile kurmuş oldukları şeffaf iletişim ile bu bilgileri doğrudan kendilerinden edinebilirler.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İlgili Dosyalar